Header_NL

Home

EN 54-16 / NEN 2575
Download Catalogus (NL)

Brochure:EN-54-16/ NEN 2575

NL
DE EN

Ontruimingsalarminstallaties klasse A conform NEN 2575 en denieuwe norm EN 54-16, welke vanaf maart 2011 actief wordt!

FR NL
EN 54-16 / NEN 2575 Klasse A gesproken woord

Wat zijn gesproken woord ontruimingsalarmsystemen?
Klasse A gesproken woord ontruimingsalarmsystemen zijn
professionele geluidsdistributiesystemen met als doel om bij
brand en andere noodsituaties of calamiteiten een snelle en
ordelijke ontruiming van personen binnen en buiten een gebouw
te bewerkstelligen door middel van slow-whoopsignalen in
combinatie met gesproken mededelingen.

Wat wordt bereikt met een gesproken woord ontruimingsalarmsysteem?
- personen die in gevaar zijn nemen de ontruimingsboodschap
   serieus, dit in tegenstelling tot normale slow-whoop signalen.
- personen die in gevaar zijn weten onmiddellijk hoe ze moeten
   handelen en vluchten.
- paniek en verkeerde reacties worden voorkomen wat de
   vluchtweg aanzienlijk verkort.
- digitale berichten zorgen voor een hoge spraakverstaanbaarheid
- toegevoegde mededelingen die van toepassing zijn op de
   actuele situatie kunnen weergegeven worden met de
   commandomicrofoon op het ontruimingsalarmpaneel.
- en ten einde om levens te redden.

EN_54_16_CE_mittel
Prospekt_NEN2575_NL

Waar worden g+m ontruimingsalarmsystemen toegepast?
In openbare gebouwen waar het publiek niet bekend is met de vluchtwegen zoals:

 • Kantoorgebouwen
 • Sportcentra
 • Winkelcentra
 • Schoolgebouwen
 • Zwembaden
 • Hotels
 • Restaurants
 • Overheidsgebouwen
 • Multifunctionele gebouwen
 • Stations
 • Industriecomplexen
 • Ziekenhuizen

Wat is het doel van de norm EN 54-16 / NEN 2575?
De norm EN 54-16 / NEN 2575 geeft de eisen aan op grond waarvan een doelmatige ontruimingsalarminstallatie kan worden gerealiseerd. Deze norm is bedoeld om aan te sluiten op EN 54-16 / NEN 2535 die brandmeldinstallaties behandelt. Gelijk aan EN 54-16 / NEN 2535 is deze norm ook gebaseerd op de vermelding van prestatie-eisen. Dankzij een permanent functiebehoud is het ontruimingsalarmsysteem in staat eventuele veiligheidsrelevante storingen te onderkennen en deze aan de systeembeheerder weer te geven. Dit betekent dat zowel de signaalweg als de benodigde periferie continu bewaakt dient te worden. Hiertoe behoren in het bijzonder: ingangen voor ontruimingsweergave, brandweermicrofoon, veiligheidsrelevante signaalbronnen (ontruimingsteksten, sirenesignalen), versterker en stand-by versterker, luidsprekers met bekabeling en de noodstroomvoorziening (30 minuten).
Indien het geluidssysteem ingezet wordt voor ontruimingsmededelingen en daarmee deel uitmaakt van het veiligheids-, of ontruimingsconcept, dan dient de norm EN 54-16 / NEN 2575 hierbij aangehouden te worden.

g+m systeemtoepassingen:

APS®-ontruimingssystemen

VA-450 ontruimingssystemen

 

Site map

e-mail webmaster

Last update: 07/03/2014